t_agatha: (Default)
[personal profile] t_agathaХороший спектакль.
Для пятничного вечера после тяжелой трудовой недели довольно не простой.


С сайта театра

В основі п'єси – прості, світлі роздуми: у чиїх руках повинен зберегтися наш тендітний світ... На кого поставити у суворій життєвій грі – на закоханих, дивакуватих, або на прагматичних і розважливих...

Якщо жива надія, обов'язково з'явиться той, хто поверне життєві сили, напоїть людей повітрям свободи та озоном літньої зливи. Це – мандрівний Продавець дощу і творець райдуги. Його звуть Білл Старбак. Він сам вигадав собі ім'я: «У ньому чуються удари грому і гуркіт обвалів».

Може бути, хтось і вважатиме його шахраєм. Однак, зустрічаючись з ним, люди дивним чином усвідомлюють, що життя не таке вже й страшне, що є в ньому місце для любові і радості ...

Білл Старбак (Олександр Мельник, заслужений артист України) відроджує в людях втрачені надії. Він приходить до них у пору засухи і продає дощ, тобто обіцянку викликати дощ. Він ставить одну умову – треба вірити в диво. Білл змушує Ліззі (Євгенія Кірсанова, Тетяна Проворова), дочку фермера, повірити в те, що вона справжня красуня та гідна любові. Дощ дійсно пішов, а коханий чоловік Ліззі відповів їй взаємністю.

Вражає своєю щирістю творчий ансамбль акторів, задіяних у виставі: Віктор Овсієнко (Каррі)
Сергій Кияшко, заслужений артист України (Ной)
Сергій Михайловський (Джим)
Тетяна Проворова(Ліззі)
Євгенія Кірсанова (Ліззі)
Олександр Мельник, заслужений артист України (Білл Старбак)
Антон  Лисенко (Файл)
 Вадим Гнідаш (Шериф)


Режисер ліричної комедії  – Влада Бєлозоренко
Художник-постановник – Олена Карпенко

Отдельное пожелание нашему театру - вечерние сеансы сделать чайлдфри для детей до определенного возраста. Потому что когда в кульминационный момент слышно как двухлетние дети играют в мобильный телефон и "причмокивая сосут сисю" - звуки что-то мешает поверить в трагедию на сцене.
И афиша какая-то странная - часть слов на русском, часть на украинском.
Как-то так.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

t_agatha: (Default)
t_agatha

March 2014

S M T W T F S
       1
2 345 678
910 11 12131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 04:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios